இணையத் தமிழ் கட்டுரை உலகம்

பிரான்ஸ் கம்பன் கழகம் பொங்கல் விழா

பிரான்ஸ் கம்பன் கழகத்தின் சார்பில் பொங்கல் விழா எதிர்வரும் 19-02-2012 ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 2 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை கொண்டாடப்படவிருக்கிறது.

விழாவில் கோலப் போட்டியும், மாணவர்களுக்கான ஓவியப் போட்டியும் நடைபெற உள்ளது.

கட்டுரையாளர் : நிருபர்

நமது தளத்தில் 49 கட்டுரை(கள்) எழுதியுள்ளார்..

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!
Share

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2012 Katturai.com – கட்டுரை.காம். All Rights Reserved
ஆசிரியர் : மாயவரத்தான் (www.Mayavarathaan.in / Twitter : @mayavarathaan )
வடிவமைப்பாளர் & துணை ஆசிரியர் : வின்மணி (www.winmani.com)

DMCA.com